Tekenrichlijnen Buislaser

Toeleveren snijgegevens voor de 2,5D buislaser:

Voor het snijden van uw producten kunnen wij .STEP files inlezen in onze machine. Hierbij moet men zich er van bewust zijn dat deze files  100%bepalend zijn voor het uiteindelijke product. De verantwoording voor een correct toegeleverde snij-file ligt bij de klant.

Bij het toeleveren van deze snij-files moet rekening gehouden worden met enkele details:

Tekenrichtlijnen:
-Schaal 1:1
- 1 onderdeel per bestand
- Bestandsnaam niet langer dan 20 karakters
- Vermijd het gebruik van leestekens
- Alleen snij- en graveerlijnen  (geen bematingen, hartlijnen of stippellijnen)
- Contouren dienen altijd gesloten te zijn
- Contouren loodrecht op het materiaal (er wordt ook loodrecht op de wand gesneden)
- Tekening aanleveren als recht uitgangsmateriaal zonder vervormingen, knikken of andere bewerkingen
- Geen dubbele lijnen
- Kleinste gat diameter is 1 x de wanddikte van het profiel
- Kokerprofielen dienen in de hoeken als volgt getekend te worden
Staal:
                - Buitenradius = 2x de wanddikte
RVS:
                - Buitenradius = 1,5x de wanddikte
Aluminium:
                - Buitenradius = 0
-Bevinden er zich tapgaten in het te snijden product, teken hier dan de boordiameter van.

U dient te allen tijde een werktekening mee te sturen. Op de werktekening dient het product te staan wat het Snijcentrum moet vervaardigen. Dus geen samenstelling.

Richtlijnen aanlevering werktekening:
- Aanleveren als PDF
- Hoofdafmetingen en hoeken bematen
- Delen die gegraveerd moeten worden duidelijk aangeven
- Indien van toepassing lasnaad aangeven op tekening
- Metrisch schroefdraad (van gaten die getapt moeten worden de tapmaat aangeven)
- 1 onderdeel per PDF file
- Materiaalsoort en dikte vermelden