Watersnijden

Watersnijden een 'koude techniek'. In tegenstelling tot technieken als laser- of plasmasnijden komt er bij het waterstraalsnijden geen warmte vrij. Met andere woorden: er ontstaan geen thermisch belaste zones, de eigenschappen van het materiaal rond de snijrand blijven ongewijzigd en het product blijft dus spanningsvrij.

Watersnijden is geschikt voor dunne materialen en zeer dikke materialen. Schuimstoffen bijvoorbeeld tot circa 150 mm, RVS tot circa 50 mm, nabewerking meestal niet nodig.
Waar de laser ophoudt, gaat de waterjet door!

Optimale materiaalbenutting is mogelijk doordat we van de nieuwste nesting-programma's gebruik maken. Met de computer wordt er op de millimeter gepuzzeld.

U kunt uw CAD-file digitaal aanleveren via E-mail. Desgewenst vertalen wij uw idee/ontwerp in CAD-programmeertaal.

Afhankelijk van de snijsnelheid (kostenplaatje), komen we tot een snijkwaliteit. U kiest welke kwaliteit voor u acceptabel is.

Afmeting snijtafel (snijbereik) 3000 x 3000 mm

 watersnijmachine